Υπηρεσίες

 Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνω είναι οι εξής:

 

  1.     Αναβάθμιση υλικού και λογισμικού.
  2.     Διαμόρφωση σκληρού δίσκου (Format) και εγκατάσταση οποιονδήποτε λογισμικού επιθυμείτε (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,Ubuntu Linux κλπ) και εγκατάσταση drivers.
  3.     Επισκευή σε hardware και software.
  4.     Ασφάλεια δεδομένων, back up δεδομένων και εγκαταστάσεις antivirus.
  5.     Εγκατάσταση οικιακού και εταιρικού δικτύου.
  6.     Συμβουλές αγορών και αναβαθμίσεων υπολογιστών.
  7.     Εγκαταστάσεις custom υδροψύξεων και overclocking.
  8.     Δημιουργία web site.

 

Για οτιδήποτε άλλη υπηρεσία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.