Ένα video για το πως αλλάζουμε έναν σκληρό δίσκο σε laptop.

2014-10-31 08:14

Εδώ θα βρείτε το 1ο "how to" που έκανα για την αλλάγη ενός σκληρού δίσκου σε laptop.