Η ιστοσελίδα www.sasehe.gr

2014-10-30 21:35

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ανήκει στον Σύνδεσμο Απόφοιτων Σχολών Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση, την διασκέδαση και ανταλλαγή στιγμών ανάμεσα των Μελών του Συλλόγου.