Η ιστοσελίδα της εταιρίας Autoscoop.

2014-10-31 08:02

Το επόμενο Project που ανέλαβα ήταν η δημιουργία ενός website της εταιρίας Autoscoop. Το αντικείμενο ενασχόλησης της είναι τα ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων.